Things to do in Bandung: Enjoy the Walk to Tebing Keraton